2ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης 2018-2019

Σκοπός

Ο Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίηση των μαθητών για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, αλλά και στα νοικοκυριά, με έμφαση στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Μέσα από τον Διαγωνισμό επιδιώκεται ταυτόχρονα η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

Ο Σχολικός Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο και στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με εξαίρεση μόνο τις ογκώδεις συσκευές που δεν χωρούν στον ειδικό κάδο του σχολείου, με σκοπό τη διαχείρισή τους με τις βέλτιστες περιβαλλοντικά μεθόδους και διαδικασίες.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου, δημόσια και ιδιωτικά, όλων των τύπων, δηλαδή Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, γενικά και ειδικά.

Όλα τα σχολεία με δικαίωμα συμμετοχής θα παραλάβουν το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Διαγωνισμού και μετά, στο Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου (υπεύθυνοι ο κ. Μπίνας Σεραφείμ, τηλ.: 213 203 8275 και η Κα Μαύρου Ιωάννα, τηλ. 213 203 8294), e-mail: paideia@maroussi.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μετά την έναρξη του Διαγωνισμού, αλλά όχι αργότερα από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Πως Μετράμε

Τα υλικά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους, με το σήμα WE GO GREEN/ΜΑΡΟΥΣΙ Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης και το αντίστοιχο υλικό (ΑΗΗΕ).

Οι ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η κατάταξη των σχολείων στο διαγωνισμό θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την αναλογία κιλών ΑΗΗΕ ανά μαθητή, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των κιλών ΑΗΗΕ που συγκέντρωσε κάθε σχολείο, δια τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκε από το σχολείο αυτό στη δήλωση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για να καταταγεί ένα σχολείο είναι να συγκεντρώσει την ελάχιστη συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, που ορίζεται σε 1 κιλό ΑΗΗΕ ανά μαθητή.

Ξένα σώματα και υλικά που δεν αποτελούν ΑΗΗΕ και θα βρεθούν σε κάδο του Διαγωνισμού, θα προσμετρώνται αρνητικά στο σχολείο στο οποίο βρέθηκαν, ως ποινή, στο διπλάσιο του βάρους τους.

Επίσης, δεν θα παραλαμβάνονται και δεν θα προσμετρώνται στο Διαγωνισμό ογκώδη ΑΗΗΕ που θα έχουν τεμαχιστεί για να χωρέσουν στον κάδο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Βραβεία

Τα δέκα (10) σχολεία που θα επιτύχουν την υψηλότερη αναλογία κιλών ΑΗΗΕ ανά μαθητή, θα καταταγούν 1ος έως 10ος νικητής και θα διεκδικήσουν τα εξής έπαθλα και βραβεία:

1ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 3.000,00

2ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 2.000,00

3ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 1.000,00

4ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 800,00

5ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 700,00

6ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 600,00

7ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 500,00

8ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 400,00

9ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 300,00

10ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 200,00

Σε όλα τα σχολεία που θα καταταγούν μετά το 10ο,  θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες.

Σε όλους τους μαθητές των σχολείων που θα καταταγούν, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα.

Σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το αν κατετάγησαν ή όχι, θα απονεμηθεί δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.

Όλα τα βραβεία των σχολείων που κατετάγησαν θα αφορούν σχολικό εξοπλισμό (εκπαιδευτικό, ηλεκτρονικό, αθλητικό, γραφικό κλπ.) από συγκεκριμένους προμηθευτές, μέχρι το όριο αξίας του βραβείου που δικαιούται το κάθε σχολείο. Κανένα βραβείο δεν μπορεί να μετατραπεί στο αντίστοιχο με την αξία του χρηματικό ποσό.

Ανεξάρτητα από την κατάταξη και τα βραβεία των σχολείων, ειδικά βραβεία αριστείας θα απονεμηθούν σε μέλη του διοικητικού και/ή του διδακτικού προσωπικού των σχολείων ή φορείς του σχολικού περιβάλλοντος. Τα βραβεία, για τα οποία θα αποφασίσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού, θα αφορούν εξαιρετικές επιδόσεις στην προαγωγή:

  • της συλλογικής συνείδησης στην κοινότητα
  • των θεσμών της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της κυκλικής οικονομίας
  • της περιβαλλοντικής συνείδησης και του ομαδικού πνεύματος των μαθητών.

Όλα τα βραβεία, έπαθλα και αναμνηστικά του Διαγωνισμού αποτελούν χορηγία της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει από το Δήμαρχο Αμαρουσίου σε ειδική εκδήλωση στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2018 – 2019.