Σχολεία που συμμετέχουν

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ KISSIFER
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ