Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός

Σκοπός

Ο Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίηση των μαθητών για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, αλλά και στα νοικοκυριά, με έμφαση στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και το αλουμίνιο.

Μέσα από τον Διαγωνισμό επιδιώκεται ταυτόχρονα η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

Ο Σχολικός Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο και στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με εξαίρεση μόνο τις ογκώδεις συσκευές που δεν χωρούν στον ειδικό κάδο του σχολείου, καθώς και συσκευασιών αλουμινίου (κουτάκια), με σκοπό τη διαχείρισή τους με τις βέλτιστες περιβαλλοντικά μεθόδους και διαδικασίες.

Πως Μετράμε

Τα υλικά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους, διαφορετικούς για ΑΗΗΕ και αλουμίνιο, με το σήμα WE GO GREEN/ΜΑΡΟΥΣΙ Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης και το αντίστοιχο υλικό (ΑΗΗΕ/αλουμίνιο).

Οι ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η κατάταξη των σχολείων στο διαγωνισμό θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών (αθροιστικά ΑΗΗΕ και αλουμίνιο) ανά μαθητή, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των κιλών ΑΗΗΕ και αλουμινίου που συγκέντρωσε κάθε σχολείο, δια τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκε από το σχολείο αυτό στη δήλωση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για να καταταγεί ένα σχολείο είναι να συγκεντρώσει την ελάχιστη συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, που ορίζεται σε 1 κιλό ανά μαθητή, αθροιστικά για ΑΗΗΕ και αλουμίνιο.

Ξένα σώματα και υλικά που δεν αποτελούν ΑΗΗΕ ή, αντίστοιχα, συσκευασία αλουμινίου και θα βρεθούν σε κάδο του Διαγωνισμού, θα προσμετρώνται αρνητικά στο σχολείο στο οποίο βρέθηκαν, ως ποινή, στο διπλάσιο του βάρους τους.

Βραβεία

Τα πέντε (5) σχολεία που θα επιτύχουν την υψηλότερη αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΗΗΕ + αλουμίνιο) ανά μαθητή, θα καταταγούν 1ος έως 5ος νικητής και θα διεκδικήσουν τα εξής βραβεία:

1ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 3.000,00

2ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 2.000,00

3ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 1.000,00

4ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 600,00

5ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 400,00

Στα σχολεία από το 6ο – 10ο, θα απονεμηθούν μετάλλια και βραβεία αξίας 100 €

Σε όλα τα σχολεία που θα καταταγούν μετά το 10ο,  θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες και βραβεία αξίας € 100,00.

Σε όλους τους μαθητές των σχολείων που θα καταταγούν, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα.

Όλα τα βραβεία των σχολείων που κατετάγησαν θα αφορούν σχολικό εξοπλισμό (εκπαιδευτικό, ηλεκτρονικό, αθλητικό, γραφικό κλπ.) από συγκεκριμένους προμηθευτές, μέχρι το όριο αξίας του βραβείου που δικαιούται το κάθε σχολείο. Κανένα βραβείο δεν μπορεί να μετατραπεί στο αντίστοιχο με την αξία του χρηματικό ποσό.

Ανεξάρτητα από την κατάταξη και τα βραβεία των σχολείων, ειδικά βραβεία αριστείας θα απονεμηθούν σε μέλη του διοικητικού και/ή του διδακτικού προσωπικού των σχολείων ή φορείς του σχολικού περιβάλλοντος. Τα βραβεία, για τα οποία θα αποφασίσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού, θα αφορούν εξαιρετικές επιδόσεις στην προαγωγή:

  • της συλλογικής συνείδησης στην κοινότητα
  • των θεσμών της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της κυκλικής οικονομίας
  • της περιβαλλοντικής συνείδησης και του ομαδικού πνεύματος των μαθητών.

Όλα τα βραβεία, έπαθλα και αναμνηστικά του Διαγωνισμού αποτελούν χορηγία της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει από το Δήμαρχο Αμαρουσίου σε ειδική εκδήλωση στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2017 – 2018.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου, δημόσια και ιδιωτικά, όλων των τύπων, δηλαδή Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, γενικά και ειδικά.

Όλα τα σχολεία με δικαίωμα συμμετοχής θα παραλάβουν το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού και μετά, στο Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου (υπεύθυνος ο κ. Μπίνας Σεραφείμ) συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μετά την έναρξη του Διαγωνισμού, αλλά όχι αργότερα από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.