Οι μαθητές στο Μαρούσι επιμένουν: WE GO GREEN

5 Φεβρουαρίου 2019

Οι μαθητές του Αμαρουσίου επιμένουν στο πρόγραμμα WE GO GREEN, φανερώνοντας ακόμη και στους μεγαλύτερους το δρόμο για τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης. Οι ποσότητες ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), που συλλέγονται, αυξάνονται σταδιακά και σταθερά αναδεικνύοντας την ισχυρή θέληση των μαθητών να συμβάλλουν όχι μόνο στην σχολική τους κοινότητα, αλλά στη βελτίωση του περιβάλλοντος που ζούμε και αναπνέουμε όλοι. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 11.000kg και συνεχίζουμε με αμείωτο ενδιαφέρον.