Δράσεις

Για Ενήλικες

Το πρόγραμμα WE GO GREEN/ΜΑΡΟΥΣΙ αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου για την αξία και τη σημασία της ανακύκλωσης, στον αντίποδα της συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της  συνακόλουθης επιβάρυνσης της υγείας των δημοτών που αυτή συνεπάγεται, καθώς και στην εξάλειψη εσφαλμένων πρακτικών που παρατηρούνται λόγω άγνοιας αναφορικά με τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζουμε πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δράσεις. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε λεπτομέρειες.